trad.jpgVälkommen 

Borell Psykologi & Arbetsterapi AB och Eva-Lena Borell AB ger utbildningar som riktar sig till personal och studenter inom områdena psykiatri, kommunal socialpsykiatri, beroendeverksamheter med flera.
Utbildningarna fokuserar på arbete med brukare med psykiska funktionsnedsättningar, gemensam förståelse och samverkan mellan olika huvudmän och organisationer.

Som delar av olika utbildningsuppdrag eller som fristående insatser erbjuder vi även metodhandledning, organisationsinsatser, chefsutbildning samt ett enstaka utbildningar i egen regi.